Styrelse & Funktionärer


Svenska Scooterklubben
Box 112 16
404 25 Göteborg
E-mail: info@scooterklubben.com
Styrelsen består av President, Sekreterare, Kassör, PR, Lokalklubbssansvarig, Registeransvarig och Webmaster.

President
Magnus Ericsson
1968
Malmö
Sekreterare
Hanna Ekström
1981
Göteborg
Kassör
Mia Stuhre
1966
Visby
PR
Henrik Börjeson
1963
Lund
Lokalklubbsansvarig
Åke Källback
1962
Kil
Registeransvarig
Leif Nilsson
1956
Umeå
Webmaster
Ronny Nilsson
1971
Stockholm
Annonsansvarig
Micke Nilson
1970
Eskilstuna
MHRF-Försäkringsansvarig
Bo Martin Jörnemark
1937
Södertälje
Redaktör
Micke Nilson
1970
Eskilstuna
Valberedning - Sammankallande
Ronnie Gavelin
1978
Eskilstuna
Valberedning
Fredrik Borg
1975
Linköping
Valberedning
Albin Nidsjö
1979
Halmstad
Revisor
Jens Clausen
1947
Göteborg
Revisor
Daniel Goes
1964
Göteborg

Annonsera, ej inloggad