Styrelse & Funktionärer


Svenska Scooterklubben
c/o Mia Stuhre
Djuplundavägen 7
621 50 Visby
Sverige
E-mail: info@scooterklubben.com
Styrelsen består av President, Sekreterare, Kassör, PR, Lokalklubbssansvarig, Registeransvarig och Webmaster.

President
Henrik Börjeson
Lund
Sekreterare
Hanna Ekström
Göteborg
Kassör
Mia Stuhre
Visby
PR
Anna Svensson
Umeå
Lokalklubbsansvarig
Åke Källback
Kil
Lokalklubbsansvarig
Åke Källback
Kil
Registeransvarig
Ronny Nilsson
Stockholm
Webmaster
Gerry Lindell
Norrköping
Annonsansvarig
Micke Nilson
Eskilstuna
MHRF-Försäkringsansvarig
Bo Martin Jörnemark
Södertälje
Redaktör
Micke Nilson
Eskilstuna
Valberedning - Sammankallande
Henrik Albertsson
Huddinge
Valberedning
Anders Bäckström
Karlstad
Valberedning
Hans Simonen
Malmö
Revisor
Jenny Rudheim Nordh
Huddinge
Revisor
Hans-Olov Karlsson
Eskilstuna

Annonsera, ej inloggad