Styrelse & Funktionärer


Svenska Scooterklubben
c/o Mia Stuhre
Djuplundavägen 7
621 50 Visby
Sverige
E-mail: info@scooterklubben.com
Styrelsen består av President, Sekreterare, Kassör, PR, Lokalklubbssansvarig, Registeransvarig och Webmaster.

President
Henrik Börjeson
Lund
Sekreterare
Göran Cannerland
Jönköping
Kassör
Mia Stuhre
Visby
PR
Eric Palmer
Örebro
Lokalklubbsansvarig
Oskar Hjalmarsson
Karlshamn
Registeransvarig
Ronny Nilsson
Stockholm
Webmaster
Ernst Loewe
Göteborg
Annonsansvarig
Mikael Möller
Malmö
MHRF-Försäkringsansvarig
Bo Martin Jörnemark
Södertälje
Redaktör
Mickael Möller
Malmö
Valberedning - Sammankallande
Henrik Albertsson
Huddinge
Valberedning
Anders Bäckström
Karlstad
Revisor
Jenny Rudheim Nordh
Huddinge
Revisor
Hans-Olov Karlsson
Eskilstuna

Annonsera, ej inloggad