Styrelse & Funktionärer


Svenska Scooterklubben
Box 112 16
404 25 Göteborg
E-mail: info@scooterklubben.com
Styrelsen består av President, Sekreterare, Kassör, PR, Lokalklubbssansvarig, Registeransvarig och Webmaster.

President
Magnus Ericsson
Malmö
Sekreterare
Hanna Ekström
Göteborg
Kassör
Mia Stuhre
Visby
PR
Henrik Börjeson
Lund
Lokalklubbsansvarig
Åke Källback
Kil
Registeransvarig
Leif Nilsson
Umeå
Webmaster
Ronny Nilsson
Stockholm
Annonsansvarig
Micke Nilson
Eskilstuna
MHRF-Försäkringsansvarig
Bo Martin Jörnemark
Södertälje
Redaktör
Micke Nilson
Eskilstuna
Valberedning - Sammankallande
Henrik Albertsson
Huddinge
Valberedning
Fredrik Borg
Linköping
Valberedning
Anders Bäckström
Karlstad
Revisor
Daniel Goes
Göteborg
Revisor
Jenny Rudheim Nordh
Huddinge

Annonsera, ej inloggad