Förmånliga försäkringar för din scooter

Svenska Scooterklubben kan, genom sina samarbertspartners, erbjuda dig förmånlig försäkring för din scooter! Olika försäkringar för olika maskiner och olika användningssätt.

Kör du din moderna MC-scooter i vardagstrafik?

Ring Bilsport & MC Specialförsäkring 0470-20125, fråga efter deras Scooterförsäkring. Medlemmar i Svenska ScooterKlubben får 10% klubbrabatt på premien. Mer info om Bilsport & MC.

Kör du din äldre MC-scooter i vardagstrafik?

Ring Bilsport & MC Specialförsäkring 0470-20125, fråga efter deras Classica försäkring. Enda kraven välvårdat originalskick och inlåsning nattetid. Mer info om Bilsport & MC.

Finkör du din veteranscooter vackra sommardagar?

Har du en veteranscooter, renoverad eller i gott originalskick som du kör bara för nöjes skull, inte som bruksfordon, så är MHRF-försäkringen ett mycket förmånligt alternativ. Även en modifierad/ombyggd gammelscooter kan MHRF-försäkras, fast då till en något högre premie. Din moped, mc eller bil kan också försäkras genom ditt SSK-medlemskap. Om värdet beräknas överstiga ett halvt prisbasbelopp fordras en särskild försäkringsbesiktning. Mer info finns på https://mhrf.se/foraskring.

Är du intresserad av MHRF-försäkringen (Obs, bara denna!) kontakta då någon av våra fordonsinspektörer:

* Bo Martin (Södertälje) 08-550 687 11 - 070-67 68 711
* Henrik Börjeson (Lund) 070-56661834

Mer info om MHRF försäkringen

Vid ytterligare frågor, tveka inte att kontakta forsakringar@scooterklubben.com.

Annonsera, ej inloggad