Annonsera

Nå ca 1000 scooterister med någon av dessa prisvärda annonser.
Maila annonsansvarige, Michael Möller, på annons@scooterklubben.com för mer information.

Full 4-färg, priser per nummer:
1/4 sida stående (*92x124* mm) 950 SEK
1/4 sida liggande (*188x62* mm) 950 SEK
½ sida liggande (*188x124* mm) 1450 SEK
1 helsida (*188x248* mm) 2600 SEK
Baksidan 4-färg 3100 SEK
Andra sidan 4-färg 2900 SEK

Mått utfallande:
Helsidesannons 210x270 mm*
Halvsida utfallande 210x130 mm*

* Lägg till 5 mm på varje sida

WEBB-banner (300x100):
1 månad 300 SEK
3 månader 600 SEK
1 år 1500 SEK

Bannern visas på SSK:s förstasida och samtliga sidor i forumet. Är det flera samtidiga annonsörer så kommer ett slumpscript att avgöra vilken banner som visas vid varje sidvisning.

Annonser ska skickas som PDF-filer och webb-banner ska vara
300 x 100 px.

Specialerbjudande:
Annons i två efterföljande nummer ger 5% rabatt
Annons i tre efterföljande nummer ger 10% rabatt
Annons i fyra efterföljande nummer ger 15% rabatt

Annonsera, ej inloggad