Annonsera

Nå ca 1000 scooterister med någon av dessa prisvärda annonser.
Maila annonsansvarige, Michael Nilsson, på annons@scooterklubben.com för mer information.

Full 4-färg, priser per nummer:
1/4 sida stående (*92x124* mm) 950 SEK
1/4 sida liggande (*188x62* mm) 950 SEK
½ sida liggande (*188x124* mm) 1450 SEK
1 helsida (*188x248* mm) 2600 SEK
Baksidan 4-färg 3100 SEK
Andra sidan 4-färg 2900 SEK

Mått utfallande:
Helsidesannons 210x270 mm*
Halvsida utfallande 210x130 mm*

* Lägg till 5 mm på varje sida

WEBB-banner (300x100):
1 månad 300 SEK
3 månader 600 SEK
1 år 1500 SEK

Bannern visas på SSK:s förstasida och samtliga sidor i forumet. Är det flera samtidiga annonsörer så kommer ett slumpscript att avgöra vilken banner som visas vid varje sidvisning.

Aktuell besöksstatistik på hemsidan:

Apr 2014 32,859
Maj 2014 37,001
Jun 2014 30,835
Jul 2014 33,240
Aug 2014 34,909
Sep 2014 33,677
Okt 2014 31,953
Nov 2014 27,912
Dec 2014 23,058
Jan 2015 26,009
Feb 2015 22,158
Mar 2015 26,428

Annonser ska skickas som PDF-filer och webb-banner ska vara
300 x 100 px.

Specialerbjudande:
Annons i två efterföljande nummer ger 5% rabatt
Annons i tre efterföljande nummer ger 10% rabatt
Annons i fyra efterföljande nummer ger 15% rabatt

Annonsera, ej inloggad