GDPR

I detta dokument beskrivs hur vi i SSK samlar in, behandlar och delar medlemmarnas, och tilltänkta medlemmars, personuppgifter.

Varför samlas personuppgifter in och hur används de?

Medlemmarnas personuppgifter behövs för att föra en aktuell medlemsförteckning (matrikel), för att skicka information, Scooteristen och andra klubbrelaterade utskick, administrera årsmöten och andra aktiviteter samt för att medlemmarna ska kunna ta del av den information som finns på de låsta sidorna på scooterklubben.com.

Uppgifterna behandlas, i den mån det är nödvändigt, för att uppfylla gällande lagar och regler.

Vilka personuppgifter samlas in?

Klubben samlar in uppgifter om namn, adress, e-postadress och mobil­nummer samt födelseår (frivilligt).

Hur länge sparas personuppgifter?

Klubben sparar personuppgifter så länge en person är medlem. Medlemsregistret gallras och före detta medlemmar tas bort två år efter senaste medlemsåret, det vill säga senaste året som medlemsavgift inbetalades till, eller när före detta medlemmen begär borttagning.

Vem hanterar personuppgifter?

En funktion i klubben hanterar huvudsakligen personuppgifter, denna är registeransvarig. Ytterligare medlems/personuppgiftshantering sker vid utskick av medlemstidning samt andra medlemsutskick. Det finns backupfunktion till registeransvarig i styrelsen.

Var sparas personuppgifter?

Medlemsinformationen sparas i en databas.

Eventuella frågor om vår policy hänvisar vi till info@scooterklubben.com

Annonsera, ej inloggad