Vem ska få 2009 års resestipendium?

Svenska ScooterKlubbens resestipendium delas ut till en medlem/grupp av medlemmar som under året gjort en extra viktig insats för SSK och dess medlemmar. Prissumman, 3000 kr, ska användas för att åka på en scooterträff. Priset kan delas på flera mottagare, t ex i en arrangörskommitté.

Resestipendiet för år 2008 gick till arrangörskommittén som gjorde vårt svenska Eurolambretta till en sådan succé, Bo Martin, Christian Rudheim, Olof Fransson och Magnus (Mamba) Eriksson. De använde givetvis pengarna som bidrag att besöka årets Eurolambretta i England.

Nu är det dags att nominera vem/vilka du tycker ska få 2009 års resestipendium. Stipendiet delas ut på vårt årsmöte. Maila in ditt förslag på mottagare med motivering, senast 2010-01-15, till president@scooterklubben.com eller posta det till
Svenska Scooterklubben
Box 11216
404 25 Göteborg

Annonsera, ej inloggad

Senast kommenterat