Tävling - Sveriges snyggaste Lambretta!

... en väldigt snygg LI 150 serie 1, med sidvagn . Juryn har efter nog­grant över­vä­gande beslu­tat att sve­ri­ges i sär­klass snyg­gaste Lam­bretta ägs av Ernst Dah­lin, Hedemora

Ernst berät­tar att han för en tid sedan köpte en sam­ling ros­tiga och del­vis kom­pletta scoot­rar av en per­son i södra sve­rige. Bland scoot­rarna fanns det bland annat en LI 150 som han ville reno­vera. Och resul­ta­tet blev ju all­de­les för­träff­ligt. Sid­vag­nen hit­tade Ernst under en resa i Indien. Den rela­tivt moderna sido­vag­nen tyc­ker vi har­mo­ni­se­rar väl med scoo­tern och hel­he­ten känns vär­digt en vin­nare.

Ernst berät­tar också att han tit­tat i ursprungs­hand­ling­arna och att det där fram­går att scoo­tern redan från bör­jan varit utrus­tad med en sidvagn.

Ernst ( och hans dot­ter ) ville ha en spor­ti­gare touch och där­för blev det serie II styre och tut­kåpa. Utö­ver detta så är den enda modi­fi­e­ringen en något upp­bor­rad cylinder.

Pris­ut­del­ning kom­mer pre­li­mi­närt att ske på årets Scoo­ter­pre­miär i Stockholm lör­dag 7/5. Vi bockar och gratulerar Ernst till utmärkelsen!

Annonsera, ej inloggad

Senast kommenterat