SSK:s Resestipendium 2009 tilldelades Ola Backer

I år har vi fått in ett antal nomineringar men den som tog emot 2009 års resestipendie fick det med följande motivering:

"För att i Svenska Scooterklubbens namn ha trotsat kyla och snö och dessutom satt isrekord i 27,3 minusgrader och därmed gjort klubben uppmärksammad i media, har 2009 års resestipendium tilldelats Ola Backer."

Svenska ScooterKlubbens resestipendium delas ut till en medlem/grupp av medlemmar som under året gjort en extra viktig insats för SSK och dess medlemmar under föregående år. Prissumman, 3000 kr, ska användas för att åka på en scooterträff. Priset kan delas på flera mottagare, t ex i en arrangörskommitté.

Annonsera, ej inloggad

Senast kommenterat