Nytt år, ny medlemsavgift!

Ny eller återkommande medlem, proceduren är densamma.

Skriv namn, adress, telefonnummer och eventuell epostadress på ett PlusGiro inbetalningskort.
Har du ditt medlemsnummer tillgängligt, skriv också ner det.
(medlemsnummer hittas invid din adress på Scooteristen)

Skriv 250:- i lämplig ruta och PlusGiro-numret 55 03 40-4 i annan lämplig ruta, betalningsmottagare är naturligtvis Svenska Scooterklubben.

Annonsera, ej inloggad

Senast kommenterat