SSR 2022 - Dags att anmäla sig / Time to register

Den 12-14 augusti 2022 bjuder Svenska Scooterklubben in till födelsedagskalas!
Nu är det dags att anmäla sig till Swedish Scooter Run 2022 - SSK 30 år! Vi kommer hålla till på Lundsbrunn Spa & Resort, Brunnvägen 32, 533 725 Lundsbrunn som ligger ett stenkast från Scootermuseum på Kinnekulle.

Träffavgiften är 700kr för SSK-medlemmar och 800kr för icke SSK-medlemmar. 120 av 180 platser är reserverade för SSK-medlemmar (inkl. familj) fram till den 22/3. Sen släpper vi alla platser för alla. Skulle det bli fullt upprättar vi en kölista.
Sista anmälningsdag är 1:a maj 2022. Vänta inte med att boka då platserna förväntas gå fort.

För att anmäla er gör ni följande:
• Skicka anmälan via mail till klubb@scooterklubben.com innehållande
o Namn:
o Telefonnummer:
o Mailadress:
o SSK-medlemsnummer:
o Eventuell specialkost (vegetariskt, allergier, ….)
o Klubbtillhörighet
o Om du godkänner att vi publicerar ditt namn på en SSR-deltagarlista på internet
Bekräftelse efter godkänd anmälan kommer via mail.
• Betala träffavgiften till Svenska Scooterklubben inom 14 dagar efter bekräftelse. Antingen via:
o Swish på 123 633 54 83
o PlusGiro 55 03 40-4
o IBAN: SE05 9500 0099 6042 0550 3404
BIC: NDEASESS
Ange namn+SSR2022 i meddelandefältet.
• Boka boende 12-14/8 i första hand via mail till bokning@lundsbrunn.se och i andra hand 0511-57190.
o Tält/bilplats (1 person), 312 kr
o Bilplats med el (1 person), 682 kr
o Enkelrum (1 person), 1370 kr
o Dubbelrum (2 personer), 1540 kr
Ange "Svenska Scooterklubben" och bokningsnummer "24679" när ni bokar.

I samtliga boende ingår hotellfrukost lördag och söndag.
Grill fredag kväll, lunch lördag och middag lördag kväll, patch samt aktiviteter ingår i träffavgiften.
Vid eventuell avbokning innan 1/6 2022 sker full återbetalning.
Baren ombesörjs av Lundsbrunn Resort & Spa.
Fredag 12/8
15:00 - Incheckningen öppnar
16:30 - Rideout
18:00 - Grillen står färdig med Lundsbrunns hemlagade burgare
20:00 - Tävling
22:00 - DJ+bar
Lördag 13/8
07:00 → Frukost
09:30 - Rideout
12:00 - Lunch med besök på Scootermuseum
14:00 - Ännu mer rideout
16:00 - Gymkhana och andra lustiga upptåg
19:00 - Den stora födelsedagsfesten + prisutdelningar
21:00 - Live music, DJ+bar

Söndag 14/8
07:00 → Frukost
12:00 - Träffen stänger
Tidsschema och innehåll är preliminärt. Uppdateringar kommer kontinuerligt via mail och på www.scooterklubben.se

Varmt välkommen!

In English
Now it's time to sign up for Swedish Scooter Run 2022 - SSK 30 years!
The Run will be located at Lundsbrunn Spa & Resort, Brunnvägen 32, 533 725 Lundsbrunn close to the Scooter Museum on Kinnekulle.

The registration fee is 700 SEK for SSK members and 800 SEK for non-SSK members. 120 of 180 places are reserved for SSK members (incl. family) until 22/3. Then we release all places for everyone. When the run is fully booked we will put up a queue list.

The last day to register is May 1, 2022. Do not wait to book as the places are expected to go fast.
To register, do the following:
• Send registration via email to klubb@scooterklubben.com containing
o Name:
o Phone number
o Email address:
o SSK member:
o Any special food (vegetarian, allergy)
o Club affiliation
o If you agree that we publish your name on a list of SSR-participants on internet.
You will receive a confirmation email after approved registration.

• Pay the registration fee to Swedish Scooter Club within 14 days after confirmation. Either by:
o Swish on 123 633 54 83
o PlusGiro 55 03 40-4
o IBAN: SE05 9500 0099 6042 0550 3404
BIC: NDEASESS
Enter name + SSR2022 in the message field.
• Book accommodation 12-14 /8 primarily via bokning@lundsbrunn.se and secondarily by phone 0511-57190.
o Tent / parking space (1 person), SEK 312
o Parking space with electricity (1 person), SEK 682
o Single room (1 person), SEK 1370
o Double room (2 people), SEK 1540
Enter ”Svenska Scooterklubben” and booking number” and ”24679” when you book.

All accommodation includes hotel breakfast on Saturday and Sunday.
Barbecue Friday night, lunch Saturday and dinner Saturday night, patch and activities are included in the registration fee.
In the event of cancellation before 1/6 2022, a full refund will be made.
The bar is managed by Lundsbrunn Resort & Spa.

Friday 12/8
15:00 - Check-in opens
16:30 – Rideout
18:00 - The grill is ready with Lundsbrunns homemade burgers
20:00 – Competitions
22:00 - DJ + bar

Saturday 13/8
07:00 → Breakfast
09:30 – Rideout
12:00 - Lunch with a visit to the Scooter Museum
14:00 - Even more rideout
16:00 - Gymkhana and other funny antics
19:00 - The big birthday party + awards ceremonies
21:00 - Live music, DJ + bar

Sunday 14/8
07:00 → Breakfast
12:00 - The meeting closes
Schedule and content are preliminary. Updates come continuously via email and on www.scooterklubben.com

Warm welcome!

Annonsera, ej inloggad