SSK årsmöte

2022-03-12 SSK-styrelsen Kommentarer: 0

Precis som 2021 så kommer SSK:s årsmöte enbart att hållas digitalt.
Anledningen är dels att man sparar tid och resor samt underlättar för deltagande från hela landet med möte via Zoom. Erfarenheterna var mycket positiva gällande detta från förra årsmötet. Samtidigt gör den pågående smittspridningen av COVID-19 att det är svårt att träffas i stora grupper.

Anmälan både till lokalgruppsmöte och årsmöte sker via mail till
kassor@scooterklubben.com. Uppge ditt namn, e-postadress, medlemsnummer och ev. lokalgrupp/klubb som du representerar. Länk
till mötet kommer att distribueras via e-post till dem som anmält sig.
TID & PLATS:

Lördag 12 mars 2022
14-15 SSK lokalgruppsmöte
15-17 SSK årsmöte

Båda mötena sker digitalt via Zoom-möte med video/ljud för samtliga
deltagare.

Föreslagen balans- och resultaträkning finns tillgängliga nedan.

Viktigt!
Motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast fyra veckor före årsmötet, via e-post till:
sekreterare@scooterklubben.com eller med vanlig post till:
Göran Musse Cannerland, Klostergatan 2 , 553 17 Jönköping.

Annonsera, ej inloggad