Tack!

Tack alla för ett bra SSK-årsmöte, till Skoghall Scooter Punks för fint arrangemang och alla deltagare som trots coronavirus och reserestriktioner kunde komma till Karlstad. Det var en lite mindre samling än vanligt men ett icke desto mindre givande möte. Nu har vi i den nya styrelsen ett spännande år framför oss där vi ska utveckla det som varit bra och förbättra det som vi förtjänstfullt fick återkoppling på. Jag är som ordförande väldigt stolt över klubben och det stora antal människor vi samlar med vårt stora gemensamma scooterintresse. Hoppas att få se er alla på träffar och på vägarna när situationen har normaliserats, till dess ta väl hand om er och tvätta händerna flitigt. / Henrik Börjeson ordförande SSK

Annonsera, ej inloggad