Kallelse till ordinarie Årsmöte i Karlstad!

2020-03-14 - 2020-03-15 Karlstad SSK-styrelsen Kommentarer: 0

Kallelse till ordinarie Årsmöte i Karlstad!
Svenska Scooterklubben
Lördag 14 mars 2020

SSK-INFO
Till årsmötet kan SSK-anslutna lokalklubbar skicka en representant där Svenska Scooterklubben täcker resekostnader och boende/frukost för en natt i delat rum. Du bör boka i tid och välja det mest ekonomiska resealternativet (samåkning, 2:a-klass). Skulle dina resekostnader överstiga 1000 SEK Tur och Retur kontakta Svenska Scooterklubbens kassör för att få resan godkänd.
Sista dag för att anmäla ditt deltagande är den 1 mars 2020 genom att mejla: kassor@scooterklubben.com

PLATS
Clarion Collection Hotel Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad

HÅLLTIDER
13.00–14.00 Lambrettaklubbsmöte
14.00–15.00 Lokalklubbsmöte
15.00–17.00 Årsmöte
19.00- 21.00 Middagsbuffé på hotellet
21.00- 01.00 Norsk Rock’n’Roll med GRØVE LÅR på The Bull Bar
www.facebook.com/events/589750428464207

VIKTIGT!
Dagordning och propositioner som följer. Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga från 2020-02-01.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, via e-post till: sekreterare@scooterklubben.com eller med vanlig post till:
Hanna Af Ekström
Arsenalsgatan 10B
411 20 Göteborg

ANMÄLAN OCH RÖSTRÄTT
Medlem som betalt 2020 års avgift har rösträtt på mötet. Om du vill äta buffé efteråt, så ingår den i hotellkostnaden. Anmäl dig till årsmötet på e-post: sekreterare@scooterklubben.com
Dagordning
• Fastställande av dagordning för mötet.
• Fastställande av röstlängd för mötet.
• Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
• Val av ordförande och sekreterare för mötet.
• Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
• Styrelsens, lokalklubbarnas och sektionernas
verksamhetsberättelser.
• Ekonomisk rapport för det senaste verksamhetsåret.
• Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
det senaste verksamhetsåret.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som
revisionen avser.
• Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
• Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
• Val av styrelseposter som är aktuella för omval.
• Val av två revisorer för en tid av ett år.
• Val av minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av
ett år, varav en är sammankallande.
• Behandling av inkomna motioner.
• Övriga frågor.

BOENDE
SSK rekommenderar att ni som ska delta på årsmötet själv bokar boende på Clarion Collection Hotel Drott som ligger på Järnvägsgatan 1, Karlstad, kod för boenderabbat kommer.
Trevliga aktiviteter för hela helgen utlovas – se vår hemsida för mer information: www.scooterklubben.com

MER VIKTIG INFORMATION!
Till årsmötet kan SSK-anslutna lokalklubbar skicka en representant där SSK täcker resekostnader och boende/frukost för en natt i delat rum. Du bör boka i tid och välja det mest ekonomiska resealternativet (samåkning, 2:a-klass). Skulle dina resekostnader överstiga 1000 SEK ToR kontakta SSKs kassör för att få resan godkänd.
Sista dag för att anmäla ditt deltagande är den 1 mars 2020 genom att mejla: kassor@scooterklubben.com

Varmt välkomna hälsar Skoghall Scooter Punx och Svenska Scooterklubben styrelse!

Annonsera, ej inloggad