Vespa 50N - 1967

Har stått i några år men fungerade O.K. innan dess.

Vespan finns i Örnsköldsvik.

Kontakt: Lars Lindgren, 070-691 62 60

Prisidé: 5000 kr

Annonsera, ej inloggad