Ny medlemsavgift 2019

Som beslutades på Svenska Scooterklubbens årsmöte 10/2 i Göteborg kommer ordinarie medlemsavgiften att höjas till 300 kr för 2019 och framåt. De som blir nya medlemmar under oktober-december 2018 betalar 300 kr och precis som förut gäller denna för hela 2019.

Utlandsmedlem betalar 35€ /360SEK och för familjemedlem är avgiften fortsatt 100 kr.

Senast scooterklubben ändrade medlemsavgiften var inför år 2000 (19 år sedan, tiden går fort..) då den ökades från 180 till 250kr för ordinarie medlem. Detta genererade överskott under de första åren och gjorde att SSK under många år hade en ganska rejäl ekonomisk buffert. Denna har kunnat utnyttjas under de senaste åren när SSK varit minusbudgeterade, men nu är bufferten i stort förbrukad.

Det är egentligen inga specifika saker som tillkommit, utan snarare en allmän prisstegring på tryck, porto, årsmöte, webhotell etc. som gjort höjningen nödvändig. För den statistikintresserade har konsumentprisindex har ökat 28% sedan år 2000. Vad scooterprisindex är vet vi inte, men undertecknad köpte en Vespa PX200 (vit så klart) för 6500kr samma år, så man får väl vara glad att medlemsavgiften inte följt scooterpriserna.

Vi hoppas givetvis att du vill fortsätta att vara med i SSK, Sveriges största scooterklubb, och ta del av allt klubben har att erbjuda. Det är en synnerligen aktiv klubb med aktiviteter över hela landet via lokalklubbarna. På klubbens hemsidakan du annonsera, hitta likasinnade och få tips och hjälp angående det mesta inom scooterism.

Varmt välkommen till ännu ett år med SSK.

Annonsera, ej inloggad