Tryckfel i Scooteristen 101

I kallelsen till årsmötet på sidan 7 i Scooteristen # 101 står det under "Viktig information" att man ska anmäla sitt deltagande som lokalgruppsrepresentant till kassören senast 20/1 2018

Tyvärr har det insmugit sig ett fel, rätt mailadress till kassören är
kassor@scooterklubben.com och inget annat

Med vänlig hälsning /Henrik Börjeson, PR SSK

Annonsera, ej inloggad