Lambretta Luna delar

Delar till Lambretta Luna CL köpes

Cylinder
Tändning (eller ev. delar till tändplattan)
Ljuddämpare "padda"
Plåten på insidan benskölden

Har även div. delar att ev. byta med

Johan.zettersten@live.se

Annonsera, ej inloggad