Nominera en medlem till 2016 års resestipendium.

Svenska Scooterklubbens resestipendium delas sedan 2008 ut till en medlem som under året gjort en extra viktig insats för SSK och dess medlemmar.

Prissumman skall användas för att åka på en scooterträff. Resestipendiet kan delas mellan flera mottagare, t ex en arrangörskommitté.

Tidigare mottagare av stipendiet:
2008: arrangörskommittén för Eurolambretta
2009: Ola Backer
2010: Stickan & Spetan
2011: Ronnie Gavelin
2012: Rolf Axel
2013: Svante Jönsson
2014: Mikael Dunker & Magnus Olsson
2015: Leif Nilsson
2016: ?

Skicka in namnet på den/de som du tycker förtjänar SSK:s resestipendium, tillsammans med en motivering till: info@scooterklubben.com
Priset delas ut på SSK:s årsmöte 2017.
Mejla senast 2017-02-25.

Styrelsen

Annonsera, ej inloggad