Scooteristen 93

Sveriges bästa klubbtidning Scooteristen är klar och skickad på tryck. Den kommer att delas ut av tomten innan jul.

Inbladad i tidningen finns inbetalningskort för nästa års medlemskap.

Hälsningar redaktionen.

Annonsera, ej inloggad