Scooteristen #90

in

Nu är vi i full gång med Scooteristen #90. Tidningen är tänkt att komma i din brevlåda i mitten av mars och deadline är 13 februari. Har du tankar/idéer/uppslag/färdiga texter får du gärna höra av dig till scooteristen@scooterklubben.com

Gärna en hint så att vi kan planera kommande nummer.

/Redaktören

Annonsera, ej inloggad