Museidag i Nostalgins tecken

2014-09-20 Gävle Utställning Kommentarer: 0

Plats: Sveriges Järnvägsmuseum kl 10-16. OBS! Viktigt! Alla som deltar i dagen förbinder sig att visa sitt fordon hela den angivna tiden, oavsett om man själv kan vara på plats eller inte.
Arrangör: Sveriges Järnvägsmuseum i samarbete med motorklubbarna.
http://www.trafikverket.se/Museer/Sveriges-Jarnvagsmuseum-Gavle/

Annonsera, ej inloggad