Scooteristen #84 (och #85)

I mitten av november kommer nästa nummer av Scooteristen. Det blir ett dubbelnummer med sommarens och höstens händelser, notiser, reportage mm. Vi hoppas att det ska bli fullmatat och vi behöver mer material! Deadline är 11 oktober så det finns gott om tid. Och kontakta mig gärna om du behöver hjälp med skrivandet eller andra frågor! Alla tips och uppslag är välkomna! Tveka inte: scooteristen@scooterklubben.com
Må gott!
/Magnus
Redaktör

Annonsera, ej inloggad