SSK Årsmöte 2013

2013-02-23 Eskilstuna SSK-styrelsen Träff Kommentarer: 1

Svenska Scooterklubben inbjuder härmed till årsmöte 2013.

Lördag 23 februari 2013 kl 16:00

Mötet hålls på Hotell Eskilsgården, Zetterbergsgatan 20 i Eskilstuna, .

DAGENS PROGRAM:

13:00 - 15:30 SSK - Lokalgruppsmöte

15:30 - -16:00 Paus

16:00 - 18:00 SSK - Årsmöte

19:00 ->..... Middag på Hotel Eskilsgården (anmäl er deltagande till: me@ronniegavelin.se )

På kvällen anordnar Eskilstunas scooterister en fest... ca. 21:30 - 02:00

Location: Filial Bar ( www.filialbar.se ), Gamla Tullgatan 3
Det blir smygpremiär för "Club Melting Pot" -
The one and only Ronnie Gavelin och diverse gäster kommer att stå bakom skivspelarna.
"put on their dancin' shoes and dress smart"
Inträde 80:- inkl garderob.

För frågor kring boende för lokalklubbs representanter maila PR & Lokalklubbsansvarige: pr@scooterklubben.com

För frågor som inte rör SSK-lokalklubbar/ årsmötesdeltagandet maila gärna direkt till Eskilstuna Blacksmiths: ronnie@theprofondorosso.com

Lite mer info kring SSK-årsmöte:

Motioner

Förslag av större betydelse och motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Maila motioner till sekreterare@scooterklubben.com

Dagordning på årsmöte

1. Fastställande av dagordning för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
6. Styrelsens, lokalklubbarnas och sektionernas verksamhetsberättelser.
7. Ekonomisk rapport för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
12. Val av styrelseposter som är aktuella för omval.
13. Val av två revisorer för en tid av ett år.
14. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en är sammankallande.
15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

Annonsera, ej inloggad