SSK resestipendium

Svenska Scooterklubbens resestipendium som sedan 2008 delas ut till en medlem som under året gjort en extra viktig insats för SSK och dess medlemmar.

Prissumman skall användas för att åka på en scooterträff. Priset kan delas på flera mottagare, t ex en arrangörskommitté.

Tidigare mottagare av stipendiet:
2008: arrangörskommittén för Eurolambretta
2009: Ola Backer
2010: Stickan & Spetan
2011: Ronnie Gavelin
2012: Rolf Axel
2013: Svante Jönsson
2014: Mikael Dunker & Magnus Olsson
2015: Leif Nilsson
2016: Katarina Karlsson
2017: Micke Nilson
2018: Hans Simonen
2019: -
2020: Tomas Olsson

Annonsera, ej inloggad